Tamusamaj.com

Ultimate Portal of Tamu People

घाँटु

Tamu Festival Aug 23, 2017 0

घाँटु भनेको अंग विन्यासद्धारा मन्द गतिमा प्रस्तुत गरिने एक किसिमको कलात्मक एवं अलौकिक नृत्य हो । लयबद्ध भाषामा रागद्धारा गाइने गुरुङहरुको मौलिक गीतिकाव्य हो । लमजुङका ‘ख्याल्बो रोजा उपनाम भएको पर्सैं ख्ले (क्ले) भन्ने परसुराम घले राजा’ र रानी... Read more

रिँइम्ह्यँु पर्वः (भाइटीका)

Tamu Festival Aug 23, 2017 0

तमु भाषामा ‘रिँइम्ह्युँ’ पर्व भनेको (भाइटीका वा दुदे) माइती र चेली वा दाजुभाइ र... Read more

क्ष्यवरः (ब्रतवन्ध)

Tamu Culture Aug 23, 2017 0

यो क्ष्यवर तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । क्ष्यवरको नेपाली अर्थ ‘चुडाकर्म वा ब्रतवन्ध’... Read more

कैँइत्यैँबः (अन्नप्राशन)

Uncategorized Aug 23, 2017 0

यो कैँइत्यैँब तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । कैँइत्यैँबको नेपाली अर्थ ‘अन्नप्राशन वा भात... Read more

मिँत्यैँबः (न्वारन)

Tamu Culture Aug 23, 2017 0

यो मिँत्यैँब तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । मिँत्यैँबको नेपाली अर्थ ‘नामकरण वा न्वारन’... Read more
घाँटु
घाँटु भनेको अंग विन्यासद्धारा मन्द गतिमा प्रस्तुत गरिने एक किसिमको कलात्मक एवं अलौकिक नृत्य...
रिँइम्ह्यँु पर्वः (भाइटीका)
तमु भाषामा ‘रिँइम्ह्युँ’ पर्व भनेको (भाइटीका वा दुदे) माइती र चेली वा दाजुभाइ र...
यो क्ष्यवर तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । क्ष्यवरको नेपाली अर्थ ‘चुडाकर्म वा ब्रतवन्ध’...
यो कैँइत्यैँब तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । कैँइत्यैँबको नेपाली अर्थ ‘अन्नप्राशन वा भात...
घाँटु
घाँटु भनेको अंग विन्यासद्धारा मन्द गतिमा प्रस्तुत गरिने एक किसिमको कलात्मक एवं अलौकिक नृत्य हो । लयबद्ध भाषामा रागद्धारा गाइने गुरुङहरुको मौलिक गीतिकाव्य हो...
रिँइम्ह्यँु पर्वः (भाइटीका)
तमु भाषामा ‘रिँइम्ह्युँ’ पर्व भनेको (भाइटीका वा दुदे) माइती र चेली वा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइ राख्ने एउटा सम्बन्धको पर्व हो ।...
यो क्ष्यवर तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । क्ष्यवरको नेपाली अर्थ ‘चुडाकर्म वा ब्रतवन्ध’ भन्ने हुन्छ । गुरुङहरुको जातीय संस्कारमा क्ष्यवर गर्ने तेश्रो कर्म...
यो कैँइत्यैँब तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । कैँइत्यैँबको नेपाली अर्थ ‘अन्नप्राशन वा भात खुलाइ’ भन्ने हुन्छ । गुरुङहरुको रीतिथितिमा बच्चा जन्मिएपछि छोरीको भए...
तमु साँस्कृतिक प्रतिष्ठानको १५ औं साधारणसभा सम्पन्न
रिता तमु , “तमुमै ताँ ” तमु साँस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको सोमवार  फिर्केस्थित पोखरा इञ्जिनियरिङ कलेजमा १५ औं बार्षिक साधारणसभा...
तमु साँस्कृतिक प्रतिष्ठानको १५ औं साधारणसभा सम्पन्न
रिता तमु , “तमुमै ताँ ” तमु साँस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको सोमवार  फिर्केस्थित पोखरा इञ्जिनियरिङ कलेजमा १५ औं बार्षिक साधारणसभा...
घाँटु
घाँटु भनेको अंग विन्यासद्धारा मन्द गतिमा प्रस्तुत गरिने एक किसिमको कलात्मक एवं अलौकिक नृत्य हो । लयबद्ध भाषामा रागद्धारा...
रिँइम्ह्यँु पर्वः (भाइटीका)
तमु भाषामा ‘रिँइम्ह्युँ’ पर्व भनेको (भाइटीका वा दुदे) माइती र चेली वा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइ राख्ने...
यो क्ष्यवर तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । क्ष्यवरको नेपाली अर्थ ‘चुडाकर्म वा ब्रतवन्ध’ भन्ने हुन्छ । गुरुङहरुको जातीय...