Tamusamaj.com

Ultimate Portal of Tamu People

यो क्ष्यवर तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । क्ष्यवरको नेपाली अर्थ ‘चुडाकर्म वा ब्रतवन्ध’ भन्ने हुन्छ । गुरुङहरुको जातीय संस्कारमा क्ष्यवर गर्ने तेश्रो कर्म हो । क्ष्यवर छोराको मात्र गरिन्छ । छोरा तीन वा पाँच वर्ष पुगेपछि बिजोर वर्षमा राम्रो दिनवार पारेर आफ्नो मावलीले कपाल काटीदिने क्रियालाई क्ष्यवर भन्दछ... Read more
यो मिँत्यैँब तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । मिँत्यैँबको नेपाली अर्थ ‘नामकरण वा न्वारन’ भन्ने हुन्छ । हामी मानिसहरु सामाजिक प्राणी भएको हुनाले आपासमा चिनजान गर्नका लागि सबभन्दा पहिले नामबाट परिचय गरिने भएको हुनाले आमाको कोखबाट जन्मिसकेपछि सर्व प्रथम ‘मिँत्यैँब क्रिया हुन्छ । यो क्रियालाई आफ्नो अनुकुलमा पाँच, सात... Read more
यो पुटपुटे तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । पुटपुटेको नेपाली अर्थ ‘शुभासीक वा दीर्घायु’ भन्ने हुन्छ । गुरुङहरुको मौलिक संस्कृतिमा यो पुटपुटे गर्ने कार्य जेठो छोराको मात्र हुने भएकोले स्वैच्छिक कर्म हो । तयसैले, जेठो, बाठो र समृद्धि परिवारको जेठो छोराको पाँच, सात वा नौ बर्षको उमेरमा मावलीहरु र... Read more