Tamusamaj.com

Ultimate Portal of Tamu People

यो कैँइत्यैँब तमु भाषाको मौलिक शब्द हो । कैँइत्यैँबको नेपाली अर्थ ‘अन्नप्राशन वा भात खुलाइ’ भन्ने हुन्छ । गुरुङहरुको रीतिथितिमा बच्चा जन्मिएपछि छोरीको भए पाँच महिनामा र छोराको भए ६ महिनामा राम्रो दिन वार पारेर कैँइत्यैँब गर्ने चलन छ । कैँइत्यैँब भनेको नवबालकलाई प्रथम पटक ‘अन्नप्राशन वा भात खुवाउँनु’... Read more